Webshop

Producten geselecteerd door diëtiste Tanya.

Gratis ophalen in de praktijk of
vanaf € 39 gratis levering in België.

Gratis verrassingsproduct bij elke bestelling

RainPharma Fresh & ginger shake

Eiwitrijk voedingssupplement met erwtproteïne, gember en natuurlijk aroma, met zoetstof.

Fresh & ginger is breed inzetbaar. Gebruik de eiwitrijke drank tijdens of na het sporten om je eiwitten aan te vullen, als beautydrank om je huid en haar te laten stralen, of leng je water ermee aan om het een frisse smaak van munt en komkommer te geven. Zo drink jij makkelijk 2 liter water per dag! Gebruik je weinig melk- of sojaproproducten? Ook dan is de Fresh shake ideaal om je eiwitten aan te vullen. Tijdens een afspraak geef ik je hier graag meer uitleg over.

1 shake bevat 50 kcal en 10 g eiwit.

39,95

8 op voorraad

Extra informatie:

Inhoud: Deze verpakking bevat 255 g of 17 porties.

Bewaren op een droge, donkere, koele (< 25° C) plaats.
Na opening binnen 3 maanden opgebruiken.

Bereiding:
Los 1 maatlepel op in 350 ml water of meer naar smaak en schud goed.

Ingrediënten
Gehydrolyseerd erwtproteïne, zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur), gemberpoeder (Zingiber officinale Rosc.), canolaolie (Brassica napus L.), antischuimmiddel (siliciumdioxide), natuurlijk aroma, zoetstof (sucralose), kleurstof (curcumine).

Voedingswaarde/15 g (portie): 50 kcal, <0,5 g vet waarvan <0,1 g vvz, 0,8 g koolhydraten waarvan 0 g suikers, 0 g vezels, 10 g eiwitten, 0,44 g zout.

1 schep (15 g) bevat 570 mg gemberpoeder

Dit is ook interessant voor jou:

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Work 4 it mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument beschikt hiertoe over bijgaand modelformulier voor herroeping.

Ondernemingsgegevens

Work 4 it
Tanya Smolderen
Nieuwstraat 39
2460 Tielen
België

Ondernemingsnummer: 0849.533.225

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Work 4 it, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 39, 2460 Tielen , België , Ondernemingsnummer 0849.533.225

 (hierna ‘Work 4 it’) biedt haar klanten de mogelijkheid om online om producten die een gezonde levensstijl ondersteunen aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Work 4 it assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Work 4 it.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Indien vervoers- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Work 4 it hanteert volgende bijdrage in de vervoerskosten:

–       5,00 € voor levering op een adres in België (inclusief BTW)

–       8,00 € voor levering op een adres in Nederland (inclusief BTW)

Voor orders met een totale aankoopwaarde (inclusief BTW) van 65,00 € of meer, wordt geen bijdrage in de vervoerskosten aangerekend en is de levering m.a.w. gratis.

Voor orders die worden afgehaald bij een afspraak in de praktijk worden geen bijkomende kosten aangerekend, ongeacht het aankoopbedrag.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België of Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld inhoud, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Work 4 it is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Work 4 it is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Work 4 it.

Work 4 it is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Work 4 it assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Work 4 it. De artikelen worden naar keuze van de klant:

– thuis bij de klant geleverd,

– in een afhaalpunt van bPost geleverd,

– afgehaald in de praktijk na afspraak.

De klant wordt per email verwittigd van de verpakking / verzending van zijn aankoop.

De levering gebeurt zo snel als mogelijk naargelang de voorraad van de bestelde producten en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na het tot stand komen van de aankoop. 

Voor de verzending werkt Work 4 it samen met bPost NV.  Voor alle klachten in verband met de verzending van uw pakket dient u zich echter enkel tot onze klantendienst te wenden.

Voor de veilige verwerking van de betaling van uw online aankopen werkt Work 4 it samen met Stripe is een Payment Service Provider die het ons mogelijk maakt om u diverse online betaalmethodes aan te bieden in onze webshop binnen een betrouwbare en veilige omgeving.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Work it . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Work 4 it te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Work 4 it beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Work 4 it zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Work 4 it klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Work it.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Work 4 it mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen v, anaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering contact opnemen met de Work 4 it klantendienst met het ingevuld Modelformulier voor Herroeping en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Work it, nieuwstraat  39 , 2460 Tielen.

Goederen waarvan de aankoopwaarde hoger ligt dan 100,00€ dienen aangetekend of per koerier terug bezorgd te worden.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Elk voordeel ontstaan uit de aankoop waaraan wordt verzaakt (bijvoorbeeld het toekennen van een korting bij volgende aankoop), vervalt volledig.

Terugbetaling gebeurt via overschrijving van het betreffende bedrag op rekeningnummer van de klant binnen de 7 dagen na ontvangst retour van de goederen.

Download formulier voor herroeping

Artikel 10: Privacy

Work 4 it verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Work 4 it toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Work 4 it bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Work 4 it uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres Work 4 it, Nieuwstraat 39, 2460 Tielen

Work 4 it respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Work 4 itmaakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Work 4 it houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@work4it.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Work 4 it om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Work 4 it Klantendienst

De Work 4 it klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer0495/31 69 61, via e-mail op info@Work4it.be of per post op het volgende adres Nieuwstraat 39, 2460 Tielen

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Work 4 it kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout, België bevoegd.